Nationaal Programma RES

Welkom op de website van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën. Het Nationaal Programma RES is er om de regio’s te ondersteunen bij het maken van de RES. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.) of informatie over het Klimaatakkoord.

Contact
Samen geven we het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) vorm. Dat vraagt een grote inspanning waarbij we elkaar hard nodig hebben.
Dit betekent dat we graag met je in contact komen. We zijn nieuwsgierig waar je kansen of obstakels ziet en welke behoefte aan ondersteuning je hebt. Daarvoor kun je ons benaderen. Ook organiseren we de komende tijd regelmatig (landelijke) bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten.

Bron van informatie
Op de website komt steeds meer informatie beschikbaar. Denk aan: geplande bijeenkomsten, ontwikkelingen, goede voorbeelden uit de regio, een toolbox, contactinformatie et cetera.

Blijf op de hoogte
In de rechterkolom op deze pagina kun je jezelf registreren. Geregistreerde gebruikers kunnen op elke pagina de knop “Volgen” aanzetten. Daarmee volg je de wijzigingen op de pagina’s die voor jou relevant zijn. Het belletje dat helemaal boven op elke pagina staat geeft aan als er updates voor je zijn. Registreer je op de website en blijf op de hoogte van wijzigingen!

Zegt het voort
Attendeer anderen op de website en de mogelijkheid om relevante pagina’s te volgen. Zo helpen we elkaar op weg naar onderling vergelijkbare en landelijk optelbare regionale energiestrategieën.

Kom eens langs!
Je bent natuurlijk ook van harte welkom op het ‘hoofdkwartier’ van het Nationaal Programma RES bij de Unie van Waterschappen in Den Haag. Wil je afspreken? Stuur dan een bericht via ‘contact’.

 

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, procesondersteuning (bij besluitvorming, participatie e.d.), data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.), een lerende community, een expert pool en accounthouders. Binnen het NP werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Binnen het programma zoeken we zo spoedig mogelijk ook de samenwerking met verschillende maatschappelijke partijen.